Thai Langage    English Langage

ศัลยกรรมแปลงเพศ

ศัลยกรรมแปลงเพศ

     

การแปลงเพศ เป็นการผ่าตัดรักษาผู้ป่วย ที่มีความผิดปกติของการรับรู้เพศเพื่อสร้างอวัยวะเพศหญิง จากอวัยวะเพศชาย (หรืออวัยวะเพศชาย จากอวัยวะเพศหญิง ซึ่งมีน้อยมาก) ให้มีลักษณะภายนอกตรง ตามสภาพจิตใจ

การผ่าตัดเพื่อแปลงเพศ ในปัจจุบันถือได้ว่าไม่ยุ่งยากซับซ้อนมาก การผ่าตัดได้ผลดี สวยงาม แต่แพทย์ผู้ผ่าตัด ต้องมีประสบการณ์และความชำนาญมากพอควร

ขั้นตอนการพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติ และสภาวะจิตใจที่พร้อม ต่อการผ่าตัดแปลงเพศนั้น จะต้องรับ การตรวจจากจิตแพทย์ ว่าได้ผ่านการทดสอบ โดยมีคุณสมบัติความพร้อมดังนี้

 

ศัลยกรรมแปลงเพศ

     

1. ได้ดำรงชีวิตแบบหญิงติดต่อกัน เป็นระยะที่ยาวนานกว่า 1 ปี
2. เคยใช้ชีวิตเป็นหญิงอย่างสมบรูณ์ ที่คนรอบข้างยอมรับได้ และ คุณมีความสุขโดยไม่มีความกดดันใดๆ
3. มีความรู้สึกเป็นหญิงมานานแล้ว
4. มีความรู้สึกรังเกียจอวัยวะของตัวเอง และคิดว่ามันเป็นของส่วนเกิน
5. มีความรู้สึกไม่ชอบพฤติกรรม ของพวกรักร่วมเพศ
6. เคยรับประทานฮอร์โมนเพศหญิงมาก่อน
7. ได้ผ่านการประเมินสภาพจิตใจ ว่าอยู่ในสภาวะที่ปกติและพร้อมต่อการผ่าตัด โดยจิตแพทย์

 

ศัลยกรรมแปลงเพศ

         
 

ขั้นตอนการผ่าตัดเพื่อแปลงเพศ
1. ได้รับการวางยาสลบโดยวิสัญญีแพทย์
2. ทำการสร้างช่องคลอดใหม่ โดยใช้เนื้อเยื่อ ในส่วนที่อยู่บริเวณท่อทวารหนัก ย้ายไปอยู่เหนือท่อทวารหนัก
ในระดับที่อยู่ใต้ท่อปัสสาวะแล้วผ่าตัด ผิวหนังให้เป็นช่องกว้างและลึก
3. ดึงผิวหนังจากบริเวณอวัยวะเพศชาย ของคนไข้ไปติดกั้นเป็นผนังช่องคลอด
4. การตัดต่อท่อปัสสาวะเพศชายที่ยาวให้สั้นลง แล้วตกแต่งให้ใช้งานเปิดปิด ในตำแหน่งที่สามารถนั่งปัสสาวะได้
5. ตกแต่งรูปร่างภายนอกช่องคลอด เช่น แคมเล็กหรือแคมใหญ่ โดยใช้หนังบริเวณที่หุ้มลูกอัณฑะ
ด้วยวิธีการตัดลูกอัณฑะออกแล้วนำหนัง และเนื้อเยื่อรอบๆ มาตกแต่งเพื่อสร้างรูปลักษณ์ของอวัยวะภายนอก
ให้เหมือนของอวัยวะเพศหญิงให้มากที่สุด
6. การตกแต่งประสาทรับความรู้สึก ให้เป็นปุ่มรับความรู้สึกทางเพศหญิง เรียกว่าปุ่มคลิตอริส (Clitoris)
พบว่าความรู้สึกทางเพศไม่ได้ด้อยไปกว่าเดิม

 

หลังจากการผ่าตัดคุณจะต้องนอนพักฟื้น ที่โรงพยาบาลประมาณ 5-7 วัน เพื่อจะได้อยู่ในความดูแลของแพทย์
อย่างใกล้ชิดวิธีปฏิบัติหลังการผ่าตัด


1. ให้งดรับประทานอาหารที่มีกากและเครื่องดื่ม ประเภทนมที่อาจทำให้เกิดกาก และเกิดการขับถ่ายในช่วง 2 วันแรก เพื่อป้องกันการติดเชื้อ 2-3 วันแรกแพทย์อยากจะให้คนไข้ถ่ายน้อยๆ
2. ควรเริ่มลุกเดินหลังการผ่าตัด 5 วัน
3. ให้ดูแลรักษาไม่ให้ช่องคลอดตีบตัน โดยใช้อุปกรณ์เทียม รักษาความกว้างและช่วยเพิ่มความลึก ของช่องคลอดให้คงที่ ควรหมั่นขยายช่องคลอดเทียม
4. ต้องงดการมีเพศสัมพันธ์เวลาอย่างน้อย 2 เดือนหลังการผ่าตัด
5. เริ่มรับประทานฮอร์โมนได้หลังการผ่าตัด 1 สัปดาห์
6. ให้พบแพทย์ตามนัด

การผ่าตัดเพื่อแปลงเพศ เป็นการผ่าตัดใหญ่และมีผลต่อชีวิตที่เปลี่ยนไป หลังการผ่าตัดอีกด้วย ถือเป็นการ เปลี่ยนแปลงที่เป็นการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิต ส่วนใหญ่ก็ไม่พบว่ามีปัญหาหลังการผ่าตัด ด้วยเทคนิค ทางการแพทย์ที่ก้าวหน้า บวกกับประสบการณ์ของแพทย์ผู้ผ่าตัด แม้จะมีผลข้างเคียงหลังการผ่าตัด ก็มักจะช่วยเหลือ และสามารถแก้ไขได้ไม่ยาก

 
         
 

Home    |    About us    |    Contact us    |    About Chiang Mai
© 2011 Dr. Wimon Plastic Surgery. All Rights Reserved. Designed by Creative Clever