Thai Langage    English Langage

ศัลยกรรมการปลูกเส้นผมจริง

ศัลยกรรมการปลูกเส้นผมจริง
ศัลยกรรมการปลูกเส้นผมจริง
 

การปลูกเส้นผมจริง สามารถทำได้ โดยการย้ายรากผม จากบริเวณท้ายทอย ของคุณเอง มาปลูกบริเวณที่ ไม่มีเส้นผม จะช่วยให้เส้นผมเกิดขึ้น ใหม่อยู่อย่างถาวร และผมยาวขึ้นอย่างธรรมชาติ ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง ต่อครั้ง ส่วนจะต้องทำกี่ครั้งนั้น ก็ขึ้นอยู่กับความมากน้อยของ บริเวณหนังศีรษะที่จะ ทำการปลูก และการ ปลูกเส้นผมแต่ ละครั้งแพทย์ สามารถปลูกได้ประมาณ 400-2,000 กร๊าฟ

ปัญหาในการปลูกผมคือ เส้นผมที่ย้ายไปอาจตาย ไปติดกับบริเวณใหม่ ผมจะร่วงออก อาจต้องทำการปลูกขึ้นใหม่ และต้องอาศัยศัลยแพทย์ ที่มีความชำนาญ

ขั้นตอนในการปลูกผม
1. แพทย์จะฉีดยาชา หรือให้ยานอนหลับ อย่างอ่อน
2. ทำการตัดย้าย รากผมจากบริเวณ ท้ายทอย แล้วมาทำการหัน เป็นชิ้นเล็กๆ ก่อนจะนำไป ปลูกบริเวณ ที่ไม่มีเส้นผม
3. แพทย์จะนำเข็ม ชนิดเล็กพิเศษเปิด ให้มีจุดช่องว่าง เป็นจุดๆ ที่บริเวณหนังศีรษะ ที่ไม่มีผม แล้วปลูกรากผม ที่เตรียมไว้ลงไปใน จุดช่องว่างจนเต็มบริเวณ หนังศีรษะที่จะปลูกเส้นผม
4. รอยแผลผ่าตัดที่บริเวณ ท้ายทอย จะทำการเย็บหนัง ศีรษะเข้าติดกัน เมื่อหายดีแล้วจะ เห็นรอยแผลเป็น เล็กน้อยเท่านั้น

การปฏิบัติตัวหลังการรักษา
1. ควรนอนในท่าศีรษะ ยกสูงขึ้นในช่วง 1 วัน หลังการรักษาเพื่อให้ อาการบวมของศีรษะยุบเร็วขึ้น
2. ควรงดสระผมด้วยตัวเอง ใน 2 วันแรก หลังจากนั้นควรสระผม ทุกวันด้วยแชมพูชนิดอ่อน
3. ควรงดสูบบุหรี่หรือเครื่องดื่ม ที่มีแอลกอฮอร์ชั่วคราว
4. ระยะนี้ควรพักผ่อน และออกกำลังกาย เพียงเล็กน้อย
5. หลังการปลูกเส้นผม 2 สัปดาห์ ควรมาพบแพทย์ตามที่นัด

ภายหลังการปลูกเส้นผมจริง อาจมีอาการชาบริเวณ หนังศีรษะที่ได้รับการปลูกผม ซึ่งเป็นอาการ ปกติที่เกิดเพียงชั่วคราว แล้วจะหายไปเอง

 
 
 

Home    |    About us    |    Contact us    |    About Chiang Mai
© 2011 Dr. Wimon Plastic Surgery. All Rights Reserved. Designed by Creative Clever