Thai Langage    English Langage

ศัลยกรรมเต้านม และแก้ไขหน้าอกหย่อนยาน

  ศัลยกรรมเต้านม และแก้ไขหน้าอกหย่อนยาน
คนไข้มี 2 กลุ่มคือ

- กลุ่มแรกเป็นวัยรุ่น ในกลุ่มแรกนี้เราจะพบว่าเต้านม จะมีขนาดใหญ่โดยเป็นเนื้อต่อมเต้านมล้วนๆ มีลักษณะตั้งเต้าได้รูปทรงผิวหนังไม่หย่อนยานมากบางครั้ง มีไขมันรอบเต้านมมากด้วย

- กลุ่มสอง เป็นวัยที่ผ่านการมีบุตรแล้วและรวมถึงวัยสูงอายุ ในกลุ่มที่สองนี้จะมีขนาดเต้านมใหญ่ เนื้อเต้านมเหลวหย่อนยานและไม่เต่งตึงหรือผ่านการมีบุตรหลายคน ทำให้หน้าอกใหญ่ขึ้นและคล้อยห้อยลงมากกว่าปกติ
 
 


การลดขนาดของเต้านม
หรือเพื่อแก้ไขเต้านมที่หย่อนยานนั้น แพทย์จะใช้วิธีการผ่าตัดลดขนาดลง ส่วนวิธีการผ่าตัดที่นิยมในปัจจุบันมีหลายวิธีด้วยกัน มีหลักการสำคัญคล้ายๆ กัน
1. ต้องมีการผ่าตัดเต้านมส่วนเกินออก
2. มีการเลื่อนระดับหัวนมขึ้นไปอยู่ตำแหน่งที่เหมาะสม
3. ต้องตัดแต่งผิวหนังและไขมันรอบเนื้อนมที่หย่อนยานออก เพื่อเย็บสร้างเต้านมที่รูปทรง และขนาดที่เหมาะสมสวยงามขึ้น รวมทั้งกระชับส่วนที่หย่อนยานด้วย

รายละเอียดการตัดต่อ
1. คนไข้ทุกคนต้องได้รับการผ่าตัดโดยการวางยาสลบ และต้องนอนอยู่โรงพยาบาลประมาณ 3-7 วัน
2. ก่อนการผ่าตัดต้องได้รับการตรวจสภาพร่างกาย ตรวจเต้านมหาความผิดปกติก่อนผ่าตัด
3. แพทย์จะทำการตรวจเลือดเพื่อหาอุปสรรคต่อการดมยาสลบ รวมทั้งตรวจเช็คหัวใจหรือปอด
4. แพทย์จะทำการวัดและกำหนดจุดต่างๆ ที่สำคัญสำหรับการผ่าตัดหน้าอก เพื่อจะได้ ทราบขนาดและตำแหน่งของหัวนมใหม่ จะได้ไม่มีปัญหาเรื่องตำแหน่งผิดพลาด

 
 


การดูแลหลังการผ่าตัด
ต้องพักในโรงพยาบาลเพื่อสังเกตอาการต่างๆ 1-2 สัปดาห์ ผู้ป่วยควรเตรียมยกทรงแบบกระชับ ไม่มีโครงเหล็ก ตามขนาดที่กำหนดไว้ มาใส่หลังผ่าตัด 1-2 วัน เพื่อให้ยกทรงช่วยให้รูปร่างของเต้านมเข้าที่เร็วขึ้น โดยต้องใส่ตลอดเวลา แพทย์จะนัดถอดไหมออกและตรวจเต้านมอีกครั้ง อาจจะมีอาการฟกช้ำที่หน้าอกบ้าง รวมถึงอาการบวม แต่จะจางหายไปประมาณ 2 สัปดาห์ เต้านมใหม่จะมีรูปทรงที่เข้าที่ และสวยงามขึ้นประมาณ 1-2 เดือน ส่วนแผลผ่าตัดจะจางหายไปประมาณ 3-6 เดือน ซึ่งหากมีแผลผ่าตัดที่ปูดนูน แพทย์อาจแนะการดูแลแผลเป็น ต่อไปอีกระยะหนึ่ง

การผ่าตัดลดขนาดของเต้านมนั้น เป็นการผ่าตัดที่ค่อนข้างจะใหญ่ และใช้เวลาผ่าตัดนานหลายชั่วโมง ข้อแทรกซ้อนจากการผ่าตัดก็สามารถเกิดขึ้นได้บ้าง เท่าที่ปรากฏพอจะ รวบรวมได้ดังนี้
1. แผลอักเสบ หรือแผลแยก
2. เกิดอาการหัวนมลอก
3. อาการชาที่หัวนม หรือตาย
4. แผลเป็นปูดนูน
5. ขนาดเต้านมและหัวนมไม่เท่ากัน

เทคนิคการผ่าตัดรวมทั้งวิธีการผ่าตัดก็มี หลากหลายวิธีให้เลือกใช้แล้วแต่ความถนัดของหมอและขนาดของเต้านม แต่ละวิธีมีข้อดีข้อด้วยแตกต่างกันพอสมควร แต่ผลการผ่าตัดนั้น ส่วนมากมักจะได้ขนาดของหน้าอกที่เล็กลงและมีรูปร่างที่ดูสวยงามมากขึ้น

ในปัจจุบัน มีเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ที่จะลดความยาวของแผลผ่าตัด แต่ในระยะแรก เต้านมอาจยังดูผิดรูป ไม่เข้าที่ ซึ่งต้องอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก และเวลาในการปรับตัว นาน 6-12 เดือน และอาจจำเป็นต้องมาเก็บหนังส่วนเกิน ด้านล่างออกอีกครั้ง

 
 

Home    |    About us    |    Contact us    |    About Chiang Mai
© 2011 Dr. Wimon Plastic Surgery. All Rights Reserved. Designed by Creative Clever